cennik

Główna Cennik

Honorarium

Wysokość honorarium uzgadniana jest zawsze na początku współpracy z klientem, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. Wynagrodzenie uzależnione jest od rodzaju i stopnia skomplikowania powierzonej sprawy, terminu i miejsca wykonania usługi, a także spodziewanego nakładu pracy.


Kancelaria proponuje następujące formy współpracy:


Wynagrodzenie za czynność lub sprawę - wynagrodzenie za dokonanie określonej czynności (przygotowanie pisma, pozwu, umowy) lub poprowadzenie sprawy przed sądem lub innym organem.

Rozliczenie godzinowe – wysokość honorarium uzależniona jest od czasu poświęconego sprawie. Kierowane jest do osób fizycznych lub firm. Stawka godzinowa ustalana jest indywidualnie.

Rozliczenie ryczałtowe - stałe wynagrodzenie za ustaloną ilość godzin, do wykorzystania przez Klienta w cyklach określonych umową (najczęściej miesięcznych). Rozwiązanie preferowane przez przedsiębiorców.


Do ustalonego w umowie honorarium mogą dojść dodatkowe opłaty konieczne do prowadzenia sprawy, takie jak opłaty sądowe, skarbowe, koszty dojazdów, czy zleconych analiz.