o kancelarii

Główna O kancelarii

Radca Prawny Wojciech Drej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Po ukończeniu aplikacji uzyskał pozytywny wynik egzaminu zawodowego organizowanego przez Ministra Sprawiedliwości. Przyznanie uprawnień do samodzielnego wykonywania zawodu zostało potwierdzone poprzez wpisanie do rejestru Radców Prawnych pod numerem OP-1420.

W czasie odbywania aplikacji radcowskiej współpracował z trzema wiodącymi kancelariami. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje we własnej praktyce zawodowej.

    • Specjalizacja: prawo gospodarcze, prawo rodzinne, odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę.
    • Biegła znajomość języka angielskiego

Piotr Kaczmarek

Radca Prawny

Specjalizacja: prawo gospodarcze, prawo rodzinne, odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę.

Język: biegła znajomość języka angielskiego.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku Prawo, oraz studiów licencjackich na kierunku Europeistyka. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, a następnie zdał egzamin zawodowy z wynikiem bardzo dobrym. Przyznanie uprawnień zawodowych zostało potwierdzone poprzez wpisanie do rejestru Radców Prawnych pod numerem OP-1431.

Praktykę zdobywał w cenionej kancelarii radcowskiej, a także udzielając porad prawnych dla mieszkańców województwa opolskiego, w ramach współpracy pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu. Przez rok był wolontariuszem w zespole radców prawnych Urzędu Miasta Opola.